ВИГО̀Н

ВИГО̀Н м. 1. Диво животно, голямо колкото овца,от рода на ламите, разпространено в Южна Америка, което има изключително ценна вълна. Lama vicugna. Тук [в Чили] ще видите.. много добитък, най-вече вигони или едри овце, които дават скъпоценна вълна и служат за товарни животни. С. Бобчев, ПОС (превод), 295.

2. Вълна от това животно.

3. Плат от вълната на това животно.

— От фр. vigogne.

Списък на думите по буква