ВИГО̀НЕН

ВИГО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Който се отнася до вигон. От вигонната прежда могат да се изработват различни видове килими, черги... и др. ВН, 1959, бр. 2480, 3. Вигонна предачница.

Списък на думите по буква