ВЍДА

ВЍДА ж. Диал. Винт с гайка.

— Тур. vida. — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква