ВИДЕЛА̀РЧЕ

ВИДЕЛА̀РЧЕ, мн. -та, ср. Диал. Газениче, виделце.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква