ВИДЕЛЀЕ

ВИДЕЛЀЕ несв., безл. Виделее се. Навън вече виделееше. Й. Стоянов, ПД, 72.

ВИДЕЛЀЕ СЕ несв., непрех., безл. Просветва, просветлява се, разсъмва се, развиделява се. Когато някой извика на вратата, Стаменко се прозина, полуотвори очи и видя, че на прозорчето се виделееше вече. Ранното майско слънце го бе преварило. Кр. Григоров, Н, 120.

Списък на думите по буква