ВИДЕО

ВИДЕО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до създаване, записване и възпроизвеждане на визуално изображение и звук, напр. видеокамера, видеотехника, видеосигнал, видеоносител, видеокасета, видеостена и др.

— Лат. video 'гледам, виждам'.

ВЍДЕО

ВЍДЕО, мн. (рядко) видеа̀, ср. Разг. Устройство за записване на визуално изображение (картина) и звуков сигнал върху магнитна лента и за възпроизвеждането им; видеомагнетофон. Записах част от новогодишния концерт на видео. Гледах този филм на видео.

— Лат. video 'гледам, виждам' през англ. video.

Списък на думите по буква