ВЍДЕОКЛУ̀Б

ВЍДЕОКЛУ̀Б м. Нов. Помещение, където се дават под наем и се прожектират видеофилми; видеотека. Откриха нов видеоклуб на "Александра видео".— Иди до видеоклуба да вземеш някой филм.

Списък на думите по буква