ВЍДЕОМАГНЕТОФО̀Н

ВЍДЕОМАГНЕТОФО̀Н м. Спец. Апарат за едновременен запис върху магнитна лента на телевизионно изображение и звуков съпровод, който запис може да се възпроизвежда.

Списък на думите по буква