ВЍДЕОПИРА̀Т

ВЍДЕОПИРА̀Т м. Нов. Лице, което незаконно (без получен лиценз, заплатени авторски права и др.под.) записва и разпространява видеокасети с филми. При последната акция на полицията беше разкрита цяла мрежа от видеопирати и бяха иззети голям брой нелегални копия на видеофилми.

Списък на думите по буква