ВЍДЕОПЛЀЙЪР

ВЍДЕОПЛЀЙЪР м. Спец. Устройство за възпроизвеждане на видеозапис от видеокасета.

— Англ. video player.

Списък на думите по буква