ВИДЕОТЀКА

ВИДЕОТЀКА ж. Нов. 1. Сбирка, колекция от видеофилми. Той има богата домашна видеотека.

2. Помещение за даване под наем на видеофилми; видеоклуб. Скоро след излизането на новите филми по екраните те се появяват и във видеотеките. Тази видеотека е много богата, има и всички нови видеофилми.

— От фр. videothѐque.

Списък на думите по буква