ВЍДЕОТЕЛЕФО̀Н

ВЍДЕОТЕЛЕФО̀Н м. Спец. Вид телефон, при който лицата, които разговарят, могат да се виждат на телевизионни екрани.

Списък на думите по буква