ВЍДЕОТЀХНИКА

ВЍДЕОТЀХНИКА ж. Съвкупност от устройства за видеозапис и възпроизвеждане на видеозаписи. Откраднаха скъпа видеотехника от дома му.Магазин за видеотехника.

Списък на думите по буква