ВЍДИНЧАНИН

ВЍДИНЧАНИН, мн. вѝдинчани, м. Лице, което е родено или живее в гр. Видин; видинец, видинлия. Много отдавна във Видин били дохождали цели орляци скакалци, та ядели всяка зеленинка напреде си, и видинчани излизали с разни викове, дрънкания и др. да ги гонят от своето землище. СбНУ ХХV, 31.

Списък на думите по буква