ВИДНЀЯ

ВИДНЀЯ СЕ, -ѐеш се, мин. св. няма, несв., непрех. Диал. Виждам се, забелязвам се от разстояние. В подножието на Върбица се виднееше очертанието на селото. Цв. Минков, МЗ, 69. И селцето, скътано между две долчини, / нататък се видней, — из ниските комини / на стълпове се вий прозирно-синкав чад. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 14. Там, на ъгъла, западаше разкошно Акрополис между три морета; от страната му се виднееха кипариските градини. Св. Миларов, СЦТ, 226.

Списък на думите по буква