ВЍДНЯ

ВЍДНЯ ж. Пещ, в която у нас в миналото е била топена желязна руда. У нас още през 14 в. по примитивен начин се е добивало желязо в Самоковско в малки пещи, наречени видни. Хим. IХ кл, 1965, 86. Той знаеше, че неговите сто коша кюмюр бяха като капка в дъжда за ненаситните гърла на пещите. Да можеше да ги откара отведнъж, работниците щяха да напъхат въглищата между пластовете желязна руда в една от маданските видни и всичко щеше да се превърне на пепел и желязо още до вечерта. А. Христофоров, А, 9-10.

Списък на думите по буква