ВЍДОВДЕН

ВЍДОВДЕН, мн. няма, м. 1. Разг. Обикн. в съчет. с ще дойде, до ще. Ден, в който ще се види, разбере кой какво е извършил и какво е заслужил, ден в който ще се търси сметка за стореното; ден на разплата. — Сега той коли, той беси... Сега само неговата дума се чуе .. — Но ще дойде видовден... Той, тоя синковец да не мисли, че ще векува! Г. Караславов, ОХ IV, 264-265. — А сеги накъде, сине? — Сеги в Балкана, дядо Стояне. Дай ми саде малко хляб, па да бягам нагоре. Ще дойде видовден и за нас! Тогива ще подирим сметка за всичко! П. Здравков, НД, 240. А пък аз ще ви кажа: от нас сметка ще искат един ден, видовден ще има. Н. Антонов, ВОМ, 168. Ще дойде видовден, ще видим кой кум, кой сват. Погов. Да видим — Видин видовден далече. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 111. До ще видовден. Погов., П. Р. Славейков, БП I, 151.

2. Диал. Празник, празнуван на 15 юни от селяните, за да не види Господ греховете им (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква