ВИДОИЗМЕНЀН

ВИДОИЗМЕНЀН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от видоизменя като прил. Който е изменен по вид; преобразен. Кромидът, чесънът, .. и други едносемеделни растения развиват луковици, които представляват видоизменени подземни стъбла. Бтн VI кл, 48. В описанието за самодивата в разказа, който носи същото име, се повтаря малко видоизменено сравнението за овчаря и стадото. К. Величков, ПССъч. VIII, 191.

Списък на думите по буква