ВИДОИЗМЕНЀНИЕ

ВИДОИЗМЕНЀНИЕ, мн. -ия, ср. 1. Изменение на вида, облика на нещо. Всичко се движи, всичко се мени, всичко подлежи на видоизменение. Юношите не притежават същото тяло, което са имали в детската си възраст, а тялото на старците не е онова, което е било през младостта. И. Спасова, ЧК (превод), 17. Като определи болестта и като знае нейното течение и видоизменения, лекаринът може в много случаи да окаже благодетелно влияние на нейния изход. Знан., 1875, бр. 18, 280.

2. Отклонение от даден вид, форма; разновидност. Цветовете не са, както мислят обикновено, видоизменения на светлината, претърпявани от нея при пречупването или отражението от естествените тела, но са първоначални, вродени свойства на светлината. Ив. Въжарова, ИН (превод), 54. Лейденското гърне е видоизменение на кондензатора. И. Гюзелев, РФ, 369.

Списък на думите по буква