ВИДОИЗМЕНЯ̀ВАМ

ВИДОИЗМЕНЯ̀ВАМ, -аш, несв. (остар.); видоизменя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Остар. Видоизменям. Человеческата природа не може да остава постоянна на онуй, което изначало е пожелала, защото болестите, нуждите, страстите я видоизменяват. П. Р. Славейков, ПВО (превод), 109. видоизменявам се, видоизменя се страд.

ВИДОИЗМЕНЯ̀ВАМ СЕ несв.(остар.); видоизменя̀ се св., непрех. Видоизменям се. Но ние казахме вече, че човеческите езици са обогащават и видоизменяват по естествени причини. СбС I, 1875, 16.

Списък на думите по буква