ВИДОИЗМЕНЯ̀ВАНЕ

ВИДОИЗМЕНЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от видоизменявам и от видоизменявам се; видоизменяне.

Списък на думите по буква