ВИДОИЗМЀНЯНЕ

ВИДОИЗМЀНЯНЕ ср. Отгл. същ. от видоизменям и от видоизменям се.

Списък на думите по буква