ВИДООБРАЗУ̀ВАНЕ

ВИДООБРАЗУ̀ВАНЕ ср. Книж. Образуване на различни видове живи организми. Те [биологичните науки] трябва да проникнат дълбоко в същността на живота, .., да изяснят и овладеят процесите на наследствеността, изменчивостта и видообразуването, при които се синтезират и натрупват органически вещества. ОБиол. Х кл, 6.

Списък на думите по буква