ВЍДРА

ВЍДРА ж. 1. Бозайник от разреда на хищниците, с ценна тъмнокафява кожа и крайници, пригодени за плаване, който води полуводен живот край реки с гористи брегове. Lutra lutra. Лисицата много обича рибата .. То се знае, тя не може да я лови като видрата. Ем. Станев, ЯГ, 44. Вировете се пълнеха с вода, преляла от други вирове, и често цели семейства видри достигаха равнината, където селяните ги трепеха заради скъпата им мека кожа. Ст. Загорчинов, ДП, 191.

2. Обработена кожа на това животно като материал за направа на палта, шапки и др. След години .. гледам по пътя откъмто големия град странна жена с дълга черна рокля, с черна шапка, .., с черни до лактите ръкавици, ръцете си държеше пъхнати в маншон от черна видра. Ст. Цанев, МБ, 386. Анадолецът стана леко и безшумно, наметна кожухчето си от видра. Ц. Лачева, СА, 8.

Списък на думите по буква