ВЍЕ

ВЍЕ (поет.) вий, вин. вас, крат. ви, удв. вас ви, (диал.) вази, вазе; дат. (рядко) вам, крат. ви, удв. вам ви, лич. местоим. (2 л. мн.). 1. Означава лицата или предметите, към които се обръща този, който говори. — Момчета, я вие викнете някоя стара хайдушка песен. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 180. Чакайте аз да ви разкажа мойта среща с бай Ганя, обади се Стойчо. Ал. Константинов, БГ, 10. — Добре дошла, Елено болярко! — пръв се обади Райко с весело лице. — Добър ти ден, Райко! — отвърна Елена — добър ви ден и вам, братя! Ст. Загорчинов, ДП, 450. Вас слънце ви не вижда — лъх, / зефирен лъх ви не допира; / печални, бледни теменуги. П. К. Яворов, Съч. I, 79. Тежко, тежко! Вино дайте! / Пиян дано аз забрава / туй, що, глупци, вий не знайте / позор ли е или слава! Хр. Ботев, Съч. 1929, 14. — Дойдох да повидя Софията, па рекох и вас да

обиколя, роднина сме: ще ме пита бабата за вази. Ив. Вазов, Съч. ХIХ, 11.

2. Учтива форма при обръщане към едно отделно лице. — Вие ли сте госпожица Сарачова, гдето вчера сте писали двойка на дъщеря ми и сте разстроили детето ми? .. — Вие нейният баща ли сте, господине? Елин Пелин, Съч. IV, 257-258. — Мислех ли вчера, когато се срещнах с тебе!... с Вас — поправи се тя. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 121. Аз се завърнах днес от Виена. Иска ми се още сега да дойда да Ви поднеса почитанията си, но съм уморен от пътуването си. Сърдечен поклон Вам и на г. доктора. Ив. Вазов, ПЕМ, 33. Мислете тъй, както си щете, / но Вие / грешите, приятелко, днес. Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 40.

3. Само вас (вази) с предл. у, по, от, до и др. Домът или родният край на лицата (лицето), към които (което) се обръща този, който говори; вашият дом, вашият край. — Кака Иваница поръча да си отидеш у дома. Кака Цвета била у вас. Елин Пелин, Съч. III, 135. — Я иди до вас, та виж дали се е върнала майка ти. Т. Влайков, Съч. II, 135. — Взимат ме нощеска от къщи, току-що се бях върнал от вас, и ме закарват на конака. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 56. Ще вляза в двора им през вас. Ив. Вазов, СбНУ II, 62. — Е, казвай сега, братле, какво има там по вас в голямото село? К. Калчев, ЖП, 71. Няма там, аго, по вази, / няма там стени таквизи / зиме със здравчец обрасли, / лете със сива лиляка. П. Р. Славейков, Ч, 1673, бр. 10, 939.

На "Вие" съм с някого; Говоря (си) на "Вие" ("Ви") с някого. Разг. Имам официални отношения с някого. На "Ви" съм с нещо. Разг. Не умея да върша някаква работа, не разбирам от нещо. — А бе аз с математиката съм на "Ви". Пет по пет не знам, а ти искаш сметките да водя.

Списък на думите по буква