ВИЀНЧАНКА

ВИЀНЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее във Виена.

Списък на думите по буква