ВИЕТНА̀МЕЦ

ВИЕТНА̀МЕЦ, мн. -мци, м. Лице от основното население на Виетнам, страна в Югоизточна Азия. Има шведи, / виетнамци — / и от север, / и от юг! Ас. Босев, ВМ, 53.

Списък на думите по буква