ВИЕТНА̀МЧЕ

ВИЕТНА̀МЧЕ, -та, ср. 1. Дете от виетнамска народност. Ах, колонизатори проклети, / краят ви ще дойде най-подир! / Френски пионери, погледнете, / с виетнамчетата сключват мир! Ас. Босев, ВМ, 92.

2. Млад виетнамец.

Списък на думите по буква