ВИЗАНТИНИЗА̀ЦИЯ

ВИЗАНТИНИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. Насаждане на византийска култура, нрави и бит в чужда страна. Тези кадри били в количествено отношение достатъчно израснали, за да бъдат в състояние да изтикат и заместят византийските, заседнали вече в България, и по такъв начин да предпазят нашата страна от византинизация. Пр, 1952, кн. 5, 86.

Списък на думите по буква