ВИЗАНТОЛО̀Г

ВИЗАНТОЛО̀Г, мн. -зи, м. Специалист по византология.

Списък на думите по буква