ВИЗАНТОЛО̀ГИЯ

ВИЗАНТОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Съвкупност от научни дисциплини, които се занимават с историята, езика и културата на Византия. Богати съкровищници на византологията, откъдето може да се черпи изобилен материал за влиянията на византийската цивилизация върху българите и българската литература, представят двете периодически издания: Bysantinische Zeitschrift на K. Krumbacher .. и Византийский временник на А. Василевский и Регел. Б. Ангелов, ЛС, 163.

Списък на думите по буква