ВИЗИОНЀРЕН

ВИЗИОНЀРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Рядко. Книж. Образен. Та и цялата тая дивна драматическа поема носи характер на импровизация, на нещо изляно .. в състояние на екстаз, близък до екстаза на библейските пророци, и с такъв мощен визионерен език, какъвто го има само в Библията. П. П. Славейков, Мис., 1894, кн. 9, 162.

Списък на думите по буква