ВИЗИОНЀРСТВО

ВИЗИОНЀРСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Виждане на нещата, характерно за човек с образно мислене. Съвсем друго нещо е преценката на един поет-художник. У него няма догми, умувания, обоснования, а само спокойно визионерство или превъплътяване чрез образно мислене. П. Росен, Сб??СЕП, 155.

Списък на думите по буква