ВИЗЍТА

ВИЗЍТА ж. Книж. 1. Официално посещение обикн. за гостуване. Искаха да ме водят на визити по къщята на гражданите, ала аз отклоних поканата: ако не посетиш всичките, ще станеш лош... К. Иречек, СбЦГМГ, 80. По настояване на майката Лора започва.., насила да ходи по визити, по журове, да посреща у дома безчислени гости. М. Кремен, РЯ, 315. Отидоха на 2 октомври и му направиха визита. След няколко дена патриархът, на минаване през Ортакьой, отби се и върна визитата. Св. Миларов, Н, 1883, кн. 2, 150.

2. Посещение на лекар за преглед на болен в къщи. Лекарят трябваше да направи няколко визити при пациенти.

Арменска визита. Разг. Шег. Дълго, продължително оставане на гости, гостуване с часове. Забелязвам, че малката стая е пълна с облаци дим,.. Извинявам му се, че много съм му накадил, и ставам да си ходя. Нехайно каза, че това не значи нищо, и ме спира. Става неусетно арменска визита. К. Христов, СбЦГМГ, 276.

— От фр. visite.

Списък на думите по буква