ВИЗЍТЕН

ВИЗЍТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. В съчет. Визитна картичка. Картичка с напечатано собствено и фамилно име, често с означение на адрес, професия или звание, която се представя от притежателя при официално посещение, при запознанство или се изпраща за поздрав, честитка и под. Всяка Нова година редакторът на "Демократически преглед".. изпращаше визитните си картички с честитки и благопожелания. Ив. Карановски, СбЦГМГ, 368. — Мистър Уилямс. Радвам се, че и вие сте на моето мнение. За всеки случай ето Ви моя адрес. — И Джим подаде на бай Михал визитната си картичка. Ал. Бабек, МЕ, 43. Веднаж един наш преселник ми каза да му се обадя по телефона, като ми даде визитната си картичка, на която беше отпечатан номерът му. Г. Белев, КВА, 136.

Списък на думите по буква