ВЍЗИЯ

ВЍЗИЯ ж. Книж. 1. Визуална образност. Негова [на Майкъл Джексън] е представянето на мелодията не само като перфектен звук, но и като невероятна визия. Д, 1998, бр. 195, 15. Клипът на това парче има черно-бяла визия. М, 1999, бр. 16, 8.

2. Прен. Виждане по даден въпрос, идея, представа за нещо, което предстои. Богатата метафоричност на образната визия, вроденият усет към характерологичното в детайла и обстановката, неповторимото усещане за българското създават сложната поетическа атмосфера. С, 1972, кн. 11, 247. Нова политическа визия е необходима за Европа. Дем., 1999, бр. 14, 5.

— Лат. visiа.

Списък на думите по буква