ВИЗО̀Н

ВИЗО̀Н м. 1. Малък бозайник от разреда на хищниците с ценна мека, кафява кожа, разпространен в Америка; американска норка. Mustela vison.

2. Обработена кожа на това животно като материал за направа на палта, шапки и др. Любомир разбираше от кожи и знаеше, че палтата от визон имат най-висока цена. П. Спасов, ХлХ, 371.

Списък на думите по буква