ВИЗУА̀ЛЕН

ВИЗУА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Книж. 1. Който се извършва със зрението, с гледане. Наред с непосредствените наблюдения с телескоп, т. н. визуални наблюдения през различни цветни стъкла (филтри),.. през 1956 г. за пръв път се приложиха и нови методи за наблюдение на Марс. ВН, 1958, бр. 2081, 4. При това състояние [на безтегловност] с продължителност до 40 секунди се оказа възможно .. визуално ориентиране в пространството. РД, 1961, б. 116, 3.

2. Който е предназначен за наблюдение със зрението. Светлофилтрите намират широко приложение в колориметричния анализ (за сравнение на цветове) при някои визуални уреди (далекогледи, микроскопи и пр.). Н. Николов, М, 298.

— От лат. visualis 'зрителен'.

Списък на думите по буква