ВИЗУАЛИЗА̀ЦИЯ

ВИЗУАЛИЗА̀ЦИЯ ж. Книж. Подкрепяне, онагледяване на нещо, на някакъв факт чрез картинно изображение. Виртуалният модел се формира само от тримерни звукови сигнали. Не се използува никаква графика или визуализация. Основната работа се извършва от малък компютър. Н, 1997, бр. 227, 6.

Списък на думите по буква