ВИЗУА̀ЛНО

ВИЗУА̀ЛНО. Книж. Нареч. от визуален. Оценката на качеството на отливките [на рафинираната мед] се извършва визуално и чрез обективни изследвания. Ц. Цветков, М, 283. Телевизионната система, която се намира в кораба-спътник, дава възможност да се контролира визуално състоянието на космонавта. РД, 1961, бр. 116, 3.

Списък на думите по буква