ВИЗУАЛНОСТ

ВИЗУАЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от визуален. Бешков е разговарял с някого за извлечените от него закони на сферическата перспектива, защото там е и неговата "сфера", в която един испански благородник с шпага търси убежните си точки по обратния път на нашата визуалност. Ал. Гетман и др., СБ, 262.

Списък на думите по буква