ВИЗЬО̀Р

ВИЗЬО̀Р м. Спец. Приспособление към фотоапарат, кино- или телевизионна камера

за наблюдение и точно определяне на тази част от пространството, която се обхваща от снимката (кадъра). Изведнъж станах, долепих око до визьора [на фотоапарата] и почнах да обстрелвам Галунка. Б. Болгар, ОП, 43.

— Фр. viseur.

Списък на думите по буква