ВИКЀЛ

ВИКЀЛ м. Диал. Кърпа, забрадка за глава. Жените бяха в широчки, пригодни за работа новички рокли, някои препасани с престилки, пребрадени с бели викели, да ги пазят от слънцето. Кр. Григоров, ПЧ, 126.

Списък на думите по буква