ВИКТО̀РИЯ

ВИКТО̀РИЯ ж. Остар. Воен. Нашивка с формата на латинската буква "V", отличителен знак в хитлеристката армия. — Разпръсвай се, сега ли намерихте време да мрете? Газим до колене в смъртта! — замахна с проклятие фелдфебелът ръка в дълъг ръкав с купчина виктории над лакътя. Д. Вълев, З, 142.

— От лат. victoria 'победа'.

Списък на думите по буква