ВИЛАЀТСКИ

ВИЛАЀТСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до вилает. Дългата зала в съдебната зала бе застлана с червено сукно. Зад нея се бяха наредили съдиите — членове на Битолския вилаетски съд. Д. Спространов, ОП, 370. Тук [в Русе] има вилаетска печатница, в която са печати званичният вестник Дунав и много други книги. С. Бобчев, ПОС (превод), 70.

Списък на думите по буква