ВИЛА̀НИ

ВИЛА̀НИ само мн. Истор. Различни категории на феодално зависими селяни в западноевропейските страни през Средновековието.

— От лат. villanum.

Списък на думите по буква