ВИЛА̀РИН

ВИЛА̀РИН, мн. вила̀ри, м. Диал. Вилар1.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква