ВИЛА̀РКА

ВИЛА̀РКА ж. Диал. 1. Жена, която прави или продава вили за сено.

2. Жена на вилар1.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква