ВЍЛИЧКА

ВЍЛИЧКА1 ж. Умал. от вилица. Имало една масичка с бяла покривка; на нея били сложени седем малки панички, до всяка паничка — по една лъжичка, едно ножче, една виличка и една чашка. А. Разцветников, СН (превод), 8. Като набучи на виличката половин доматче, сдъвка го бавно. Г. Караславов, С, 68.

ВЍЛИЧКА

ВЍЛИЧКА2 ж. Умал. от вила3. Има за какво да се гордеят чехите със земята си .. Малки вилички в гористите хълмове.., прекрасни площадки с пейки за почивка, кокетни ливадки. Г. Караславов, Избр. съч. III, 226.

Списък на думите по буква