ВИЛНЀЕНЕ

ВИЛНЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от вилнея. Зимата нахълта студена и снеговита и се държа такава зла почти до последния ден на март. През цялото нейно вилнеене не отидох нито веднъж към нашите и затова, щом затрептя пролетното слънце — веднага се напътих натам. Д. Калфов, Избр. разк., 287.

Списък на думите по буква